Sunday, 22 February 2015

MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH

Kongsi Di Media Sosial
MATLAMAT SEKOLAH

KE ARAH MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG CERIA DAN KONDUSIF AGAR DAPAT MENJANA POTENSI DAN KUALITI MURID BERTARAF DUNIA YANG DAPAT MEMENUHI ASPIRASI NEARA

OBJEKTIF SEKOLAH

 • MELAHIRKAN MURID YANG BERAKHLAK MULIA
 • MELAHIRKAN MURID YANG BERILMU DAN BERKETRAMPILAN
 • MELAHIRKAN MURID YANG AKTIF DAN BERDAYA SAING
 • MENJAGA PERKEMBANGAN SAHSIAH MURID PENDIDIKAN KHAS
 • MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH CERIA DAN KONDUSIF UNTUK SEMUA WARGA SEKOLAH

PIAGAM SEKOLAH

KAMI WARGA PEDIDIK SMK ALAM DAMAI DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELRUH TENAGA DAN USAHA KAMI…………….
 • BERUSAHA GIGIH DALAM MENDIDIK MURID AGAR CEMERLANG
 • BERKHIDMAT DENGAN GIGIH, TULUS DAN BERETIKA DALAM USAHA   
 • MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
 • BERUSAHA MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG MAMPU     
 • MERANGSANG SUASANA YANG KONDUSIF, SIHAT DAN SELAMAT
 • PATUH KEPADA TATASUSILA DAN ETIKA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

No comments:

Post a Comment

VISI DAN MISI SEKOLAH 2015

PELAWAT

free website visitor counter