Tuesday, 17 February 2015

PENGURUSAN PENGAWAS

Kongsi Di Media Sosial
 MISI PENGAWAS.

""Melahirkan pengawas sekolah yang sentiasa disegani dan dihormati melalui:
1.Disiplin setiap pengawas pada tahap yang tinggi
         2.peraturan sekolah yang sentiasa dihayati dan dipatuhi 
      3.Aktiviti-aktiviti yang dapat melahirkan pelajar yang 
               berkebolehan serta berketerampilan dari segala aspek ""    


VISI PENGAWAS

""Melahirkan pengawas sekolah yang berkarisma serta berketrampilan dalam apa jua bidang sama ada bidang akademik mahu pun bukan akademik,agar dapat memberi sumbangan kepada sekolah , agama dan negara"" FALSAFAH PENGAWAS

Setiap pengawas mempunyai potensi untuk berkembang maju secara seimbang dari segi disiplin , beramal , intelek , rohani , emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan yang teguh kepada tuhan dan perpaduan antara ilmu, iman, dan amal yang soleh
Usaha ini akan dapat melahirkan pengawas yang berilmu pengetahuan , berakhlak mulia dan dapat menjamin kesejahteraan diri , sekolah, agama , bangsa dan negara 

MOTO PENGAWAS 

""PENGAWAS CEMERLANG SEKOLAH GEMILANG" 


TAKE LINE PENGAWAS 

MEMARTABATKAN KEPIMPINAN PENGAWAS SEMEKAD

No comments:

Post a Comment

VISI DAN MISI SEKOLAH 2015

PELAWAT

free website visitor counter